Туристическа агенция за международни пътувания

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1. РЕЗЕРВАЦИИ.

 

Резервация за избрана  екскурзия може да направите по телефон, лично в офиса на фирмата или чрез упълномощените от нея туристически агенции. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасяне на депозит.

2. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.


2.1. Цените са пакетни, съгласно предложените програми. Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзията. Входните такси за туристическите и развлекателни обекти се заплащат отделно. Актуална справка за цените на тези обекти може да получите от представителите на ТУРОПЕРАТОРА.

2.2. Плащането се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащане в брой или по банков път по банковата сметка на ТУРОПЕРАТОРА,  IBAN: BG58RZBB91551007386999, BIC: RZBBBGSF в Райфайзен Банк.
2.3. Депозита е в размерът на 30% от общата цена на туристическия пакет (ако не е  упоменато друго в договора). ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписване на договора.
2.4. Окончателното плащане на останалите 70% се извършва не по-късно от 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
2.5. Цените в чужда валута се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.

 

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.

 

3.1. Задграничен паспорт, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

3.2. Лична карта.

3.3. За деца под 18г., пътуващи сами или с единия родител - Нотариална заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално съгласие от другия родител. 

3.4. Европейска здравна карта.

© 2017 Danaya Tours. Всички права запазени. Разработен от StartOnline.tk